Natur/ Struktur

  • Jeg er optaget af landskabet som værende rumligt. Oplevelser huskes ikke altid i adskilte former, men også som indtryk, der blander sig - som f.eks. ved indflyvning til landing, hvor landskabet drøner forbi i farten udenfor og lapper over hinanden.
  • Bylandskabet kan også ses i flader af lys i abstrakt og geometrisk form.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •